Opstelling |       Inloggen   

Jaarvergadering maandag 15 april 2019

Aan alle leden van voetbalvereniging Stormvogels ’28,

Op maandag 15 aprilzal de jaarvergadering plaatsvinden in de kantine van ons sportpark ’t Eindpunt. Deze vergadering zal om 20.00 uur beginnen en wij hopen u als lid van onze vereniging te mogen begroeten. 
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 

1.             Opening van de vergadering door de voorzitter
2.             Verslag notulen 2018
3.             Jaarverslag secretaris
4.             Jaarverslag penningmeester
5.             Verslag kascontrolecommissie
6.             Stand van zaken jeugd
7.             Verkiezing bestuursleden:Aftredend en herkiesbaar: Andries Arts, Peter Beumers
8.             Wat verder ter tafel komt
9.             Rondvraag
10.           Sluiting    

Wilt u ook uw mening geven omtrent de belangen van onze vereniging, kom dan naar de jaarvergadering. 

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Stormvogels ‘28

Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -