Opstelling |       Inloggen   

Samenwerking jeugd Montagnards – Stormvogels’28/HRC’27

Voor een optimaal voetbalklimaat  voor alle jeugdleden van de drie verenigingen is een samenwerking tussen alle de drie jeugdafdelingen meer dan wenselijk. Dit wordt door alle drie de verenigingen onderschreven. Hieronder de stand van zaken over de samenwerking. 

De afgelopen maanden hebben de verenigingen Montagnards, HRC’27 en Stormvogels’28 samen met de gemeente Bergen en de KNVB onderzocht of en welke mogelijkheden er zijn om met name met de oudere jeugdteams te gaan samenwerken. De infoavond van 18 februari, de onderling gespeelde wedstrijd en de bijeenkomst van 15 april, hebben voornamelijk  positieve reacties opgeleverd.Zowel spelers en ouders , trainers en leiders van de teams zijn betrokken geweest bij overleg en voorbereidingen en hebben de nodige input geleverd.De conclusie is dat er is  voldoende draagkracht is om komend seizoen van start te gaan met de samenwerking. Een werkgroep zal het samenwerkingsplan verder uitwerken en ter goedkeuring aan de drie hoofdbesturen voorleggen. De intentie is uitgesproken om komend seizoen uit te komen met één gezamenlijk JO-19 team en twee gezamenlijke JO-17 teams. De volgende stap is te komen tot een goede teamindeling en op welke locatie de teams gaan trainen en spelen. Naar geschikte trainers/coaches wordt op dit moment gezocht.Tot zover de stand van zaken over de samenwerking. 

Als er meer informatie bekend is zal er weer een update worden verstuurd.Vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie kunnen via de mail gestuurd worden naar Peter van de Venn ( pvandevenn@gmail.com ) of Joan Drissen ( etdrissen@home.nl )

Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -