Opstelling |       Inloggen   

Uitnodiging: Jaarvergadering Stormvogels’28 op woensdag 8 April 2020

[Datum kan wijzigen als gevolg van eventueel nieuw beleid ivm Corona virus]

Aan alle leden van voetbalvereniging Stormvogels ’28,

Op woensdag 8 April zal de jaarvergadering plaatsvinden in de kantine van ons sportpark ’t Eindpunt. Deze vergadering zal om 20.00 uur beginnen en wij hopen u als lid van onze vereniging te mogen begroeten. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1.              Opening van de vergadering door de voorzitter
2.              Verslag notulen 2019
3.              Jaarverslag secretaris
4.              Jaarverslag penningmeester
5.              Verslag kascontrolecommissie
6.              Stand van zaken jeugd
7.              Verkiezing bestuursleden:Aftredend en herkiesbaar: Theo Tebarts, Marcel v Doorn
8.              Wat verder ter tafel komt
9.              Rondvraag
10.           Sluiting    

Wilt u ook uw mening geven omtrent de belangen van onze vereniging en bent u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken, dan zien we u graag op 8 april!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stormvogels ‘28

Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
Café Heidebloem - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
H & P - 
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -