Opstelling |       Inloggen   

Jaarvergadering op maandag 11 April 2022

Aan alle leden van voetbalvereniging Stormvogels'28,

Op maandag 11 april aanstaande zal de jaarvergadering plaatsvinden in de kantine op ons sportpark. Deze vergadering zal om 20.00 uur beginnen en we hopen u als lid van onze vereniging te mogen begroeten. De agenda is als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Verslag notulen 2019 (ivm corona was er in 2020 en 2021 geen jaarvergadering)
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Stand van zaken jeugd
7. Verkiezing bestuursleden - Aftredend en herkiesbaar: Theo Tebarts, Marcel van Doorn
8. Wat verder ter tafel komt - Stand van zaken samenwerking Stormvogels'28 / HRC'27 / Montagnards
9. Rondvraag
10. Sluiting

Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en wilt u uw mening delen omtrent de belangen van onze vereniging, dan nodigen we u van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Hopelijk tot dan!

Met sportieve groet,
Bestuur Stormvogels'28


2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -