Opstelling |       Inloggen   

Samenwerking update 1 - 12 Januari

‘It giet aon’ zouden de ijsmeesters van de Elfstedentocht zeggen (wie kent dit fenomeen nog??). Na groen licht vanuit Montagnards heeft de samenwerkingscommissie afgelopen woensdag zijn eerste bijeenkomt gehad. In goed overleg hebben we een overzicht gemaakt van de punten die we voor een SSA geregeld moeten hebben om komend seizoen goed te kunnen starten met zijn allen. In de komende maanden willen we alle leden en kader duidelijkheid verschaffen in de zaken waarmee wij ons nu bezig houden.

Graag willen we jullie meenemen in deze opzet en gaan we na elke bijeenkomst een update sturen zodat iedereen kan zien waar wij mee bezig zijn. Hieronder kun je het lijstje vinden met de actiepunten.

Actielijst
Technische commissie/begeleidend kader
 1. Samenstellen van een technische commissie
 2. Technische commissie opdracht geven voor het opzetten structuur (trainers en staf) bij de selectie
 3. Opzetten lijst grensrechter (voor alle elftallen) en scheidsrechters (voor de B-categorie-elftallen)
 4. Teamindelingen maken (selectiegroep en recreatieve elftallen)
 5. Samenstellen technische commissie SSA (toekomst)
Locatieverdeling
 1. Op basis van de teamindeling maken van een veldindeling
Identiteit
 1. Sparren over een nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe clubkleuren/tenue
 2. Op een interactieve manier voorleggen bij leden
Kleding
 1. Kledingplan (in afstemming met kledingleverancier)
Sponsoring
 1. Inventariseren huidige sponsoren
 2. Gesprekken voeren met huidige en potentiële sponsoren (hier ook kleding in mee nemen)
Technische beleid
 1. Synchroniseren van technisch beleid en deze herschrijven passende bij de nieuwe samenwerkingsvorm
Financieel
 1. Analyseren contributies van de verschillende verenigingen en gelijktrekken
Structuur
 1. In kaart brengen van de verschillende commissies en bijhorende personen
 2. Nieuwe structuur bepalen
 3. Personen aan commissies koppelen
Materialen
 1. In kaart brengen van de materialen van de verschillende verenigingen en een materiaalplan maken
Communicatie
 1. Communicatie van en naar leden tijdens proces
Activiteiten
 1. In beeld brengen van de verschillende activiteiten
 2. Bundelen activiteiten
 3. Activiteiten communiceren
KNVB
 1. Indienen formulier bij KNVB

Een beter idee:

sluit eens aan bij een bijeenkomst, luister wat er besproken wordt en laat je horen. Bespreek de punten ook in de kantine, de kleedkamer of tijdens de Carnaval en laat ons weten hoe jullie erover denken. Wij willen graag weten wat er speelt onder de leden.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 8 Februari om 18.30 in de kantine van HRC in Afferden. Wil je hier bij zijn meld je dan aub bij de contactpersonen onderaan dit bericht.

Oproep aan alle leden

Op korte termijn gaan we drie prijsvragen communiceren. Wij zien graag de vele creatieve reacties tegemoet op de volgende drie vragen:
 1. Wat wordt de nieuwe clubnaam?
 2. Wat worden de nieuwe clubkleuren?
 3. Wat wordt het nieuwe clublogo?
Denk alvast na over bovenstaande vragen, doe mee aan de prijsvragen en wij zorgen voor een aantal leuke prijzen.
Verzoek van de kledingcommissie om niet voor witte kledingstukken te kiezen aub 😊.

Het is een historische keuze om deze drie verenigingen die samen bijna 300 jaar oud bij elkaar te voegen. Dit gaat ook jou aan en wij zijn ervan overtuigd dat we hier samen een mooie toekomst van gaan maken.

Contactpersonen:
 • Stormvogels: Rob Janssen
 • Montagnards: Peter van de Venn
 • HRC: Henk Jacobs

Met vriendelijke groet,
De Samenwerkingscommissie


Bart Custers
Frank van Dalen
Henk Jacobs
Jimi van Strien
Joep Jansen
Jos Kersten
Patrick de Bruin
Peter Cober
Peter van de Venn
Ramon Jaspers
Rob Janssen
Yvette Custers

Joey Rutten (Procesbegeleider Negen)

2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -