Opstelling |       Inloggen   

Samenwerking update 3 – 8 Maart

Beste leden,

Afgelopen woensdag 8 maart heeft een bijeenkomst plaats gevonden tussen de samenwerkingscommissie en de drie besturen van de verenigingen. Hierbij weer een update over wat er besproken is.

We begonnen met de opzet voor ronde 2 van de prijsvraag voor de nieuwe clubnaam, clubkleuren en logo. Na het presenteren van de mogelijkheden is er akkoord gegeven om door te gaan met de volgende stap.De prijsvraag gaat komende week online en alle leden van de drie verenigingen hebben de mogelijkheid om hun favorieten aan te geven. Houd de mail en socials in de gaten en geef allen jullie stem door.De stemming zal op zondag 26 maart om twaalf uur ’s nachts sluiten en de uitslag zal daarna snel gecommuniceerd worden. Verdere info hierover volgt.

Vervolgens stond het bepalen van de organisatiestructuur op de agenda. Voordat de besturen en de samenwerkingscommissie hier mee aan de slag is gegaan is er eerst bepaald of er voor één bestuur werd gegaan of een samenwerkingsbestuur onder de drie hoofdbesturen. Na een stemming is er unaniem gekozen voor een samenwerkingsbestuur, onder de 3 hoofdbesturen, met daaronder verschillende commissies (bijvoorbeeld de kledingcommissie, activiteitencommissie, technische zaken, etc). Het creëren van een samenwerkingsbestuur, alsook samengevoegde commissies van de drie verenigingen zorgt voor éénheid en efficiëntie richting de verschillende hoofdbesturen en de leden van het samenwerkingsverband.
Sommige van deze commissies bestaan al of worden samengevoegd maar er zijn nog meer mensen nodig om de commissies te versterken. Als er onder jullie personen zijn die een steentje bij willen dragen in de diverse commissies, neem dan contact op met een van de bestuursleden of de samenwerkingscommissie. Samen gaan we dan zorgen dat alle commissies bezet worden en vanaf komend seizoen op volle kracht van start kunnen gaan onder de SSA.

Door de nieuw te vormen commissies zijn een aantal leden uit de samenwerkingscommissie gestapt vanwege de hoeveelheid rollen die zij vervullen. Daarom zullen er nog een aantal mensen benaderd worden om in de samenwerkingscommissie plaats te nemen zodat het aantal leden weer op peil komt.

Op 22 maart is de volgende bijeenkomst van de samenwerkingscommissie om 19.00 in de kantine van Montagnards. Wederom willen we alle geïnteresseerden uitnodigen om de bijeenkomst bij te wonen.

Tot volgende keer! Met vriendelijke groet,
De Samenwerkingscommissie


Bart Custers
Frank van Dalen
Henk Jacobs
Joep Jansen
Jos Kersten
Patrick de Bruin
Peter Cober
Ramon Jaspers
Yvette Custers

Joey Rutten (Procesbegeleider Negen)

2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -