Opstelling |       Inloggen   

Jaarvergadering Stormvogels'28: Maandag 23 oktober

Aan alle leden van voetbalvereniging Stormvogels'28,

Op maandag 23 oktober zal de jaarvergadering plaatsvinden in de kantine op ons sportpark. Deze vergadering zal om 20:00 uur beginnen en wij hopen u als lid van onze vereniging te mogen begroeten. De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Verslag notulen 2022
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Stand van zaken jeugd SJO MSH Maasduinen
7. Stand van zaken SSA MSH Maasduinen
8. Bestuur Stormvogels'28
    Aftredend en herkiesbaar: Karel Ingenbleek & Rob Janssen
9. Wat verder ter tafel komt
    - Activiteiten
    - Club van 50
10. Rondvraag
11. Sluiting

Wilt u ook uw mening geven omtrent de belangen van onze vereniging en bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken, kom dan naar onze jaarvergadering. 

Hopelijk tot dan. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stormvogels'282 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -